Estes tres cachorriños necesitan atopar un fogar. Teñen dous meses, son dous femias e un macho. Moi xoguetóns.

Contacto: 609904066 (Ana)