10/09/2022. Este gatiño necesita un fogar. Foi rescatado dun contenedor por unahs personas que lle están buscando un fogar porque no poden quedarse con él. Contacto: 678042764