Debido ao limitado número de prazas no refuxio existen moitos animais aos que non podemos prestar axuda inmediata. Nesta sección dámoslles visibilidade para axudarlles a atopar un fogar.