Administración Local

Ordenanza Municipal de Animais da Coruña

Ordenanza municipal para a proteccción e tenza de animais. Publicada no Boletín Oficial da Provincia (BOP), núm. 143, en xuño de 1997

Descargar Ordenanza Municipal da Coruña

Ordenanza Municipal de Animais de Cambre

Ordenanza municipal de protección e defensa do medio ambiente. Decembro de 1999

Descargar Ordenanza Municipal Cambre

Ordenanza Municipal de Animais de Oleiros

Ordenanza municipal de protección dos animais domésticos e salvaxes en catividade. 21 de agosto de 2002

Descargar Ordenanza Municipal Oleiros

Ordenanza Municipal de Animais de Arteixo

Ordenanza municipal reguladora da posesión e custodia de animais de compañía.

Descargar Ordenanza Municipal Oleiros

Administración Autonómica

Lei 4/2017, de 3 de outubro, de protección e benestar dos animais de compañía en Galicia

Inclúe obligacións dos propietarios ou posuidores, prohibicións xenéricas e limitacións, regulación de núcleos zoolóxicos e canceiras deportivas, e outras cuestións.

Descargar Lei de protección e benestar de Galicia

Administración Central

Lei 8/2003, de 24 de abril, de sanidade animal

Descargar Lei Sanidade Animal

Lei 32/2007, de 7 de novembro, para o coidado dos animais, na súa explotación, transporte, experimentación e sacrificio

Descargar Lei Coidado de Animais

Lei 50/1999, de 23 de decembro, sobre o Réxime  Xurídico da Tenza de Animais Potencialmente Perigosos

Descargar Lei Animais Potencialmente Perigosos

REAL DECRETO 287/2002, de 22 de marzo, polo que se desenvolve a Lei 50/1999, de 23 de decembro, sobre o réxime xurídico da tenza de animais potencialmente perigosos

Descargar Real Decreto Animais Potencialmente Perigosos

Real Decreto 804/2011, de 10 de junio, polo que se regula a ordenación zootécnica, sanitaria e de benestar animal das explotacións equinas e se establece o plan sanitario equino.

Descargar Real Decreto Ordenación Zootécnica,

Unión Europea

Convenio Europeo sobre Protección de Animais de Compañía

Descargar Convenio Europeo de Protección