18/10/2023. Estos gatiños necesitan un fogar. Son un macho e unha femia. Son moi bos. Contacto: 676451767