09/05/2023. Nala necesita un novo fogar, está esterilizada e con chip. É moi boa coas persoas pero non pode convivir con outros animais, non os tolera. Necesita un novo fogar por problemas de saúde da súa dona. Está afeita a vivir nunha casa e saír fóra. Contacto: 670 30 49 76