Description

Macho de 1 mes, a súa nai é unha collie, pai descoñecido. Será de tamaño grande.

Sexo:

Macho

Tamaño:

Grande

Edad:

Cachorro

Esterilizado:

No